หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

กองช่าง

 

 

 

 

ว่าง

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

 

นายมนตรี ทองมูล

นายพิสิฐ มีสม
นายปรีดา เล็กนิกร
นายอานนท์ สมบุญทวงศ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา
จ้างเหมา
จ้างเหมา